Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Współpraca z przemysłem

Zakład systematycznie rozwija i zacieśnia współpracę z przemysłem. Dotychczas większość projektów badawczych była realizowana na potrzeby lokalnych firm branży elektronicznej. Obecnie, dzięki wybudowaniu trzech nowoczesnych laboratoriów (EMC, RFID oraz HYBRID), Zakład ma możliwość podejmowania własnych inicjatyw i uczestniczenia w coraz większych projektach, realizowanych z Partnerami z kraju i zagranicy. Poniżej przedstawiono wykaz Podmiotów, na rzecz których realizowano ogólnie scharakteryzowane zadania B-R-W (kolejność alfabetyczna).

 • BURY Sp. z o.o. (www.bury.com)
  Wspomaganie procesu projektowania układów antenowych w systemach radiokomunikacyjnych powszechnego użytku.
 • Creon Group, przedstawiciele administracji publicznej na Podkarpaciu, lokalne społeczności.
  Ocena przedsięwzięć i pomoc merytoryczna w zakresie rozwiązywania problemów inwestycyjnych dotyczących budowy i rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowej.
  Pomiary parametrów pola elektromagnetycznego działających stacji bazowych.
 • Deco-Glass Sp. z o. o. (www.decoglass.pl)
  Opracowanie i wykonanie systemu rejestracji czasu pracy pracowników. Opracowanie koncepcji wdrożenia identyfikacji RFID do procesu logistycznego przedsiębiorstwa. Opracowanie, wykonanie i wdrożenie wielu rozwiązań informatycznych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
 • EAE Elektronik Sp. z o.o. (www.eae-elektronik.pl)
  Wspomaganie procesu projektowania urządzeń techniki RFID i eliminacja błędów podczas ich wdrażania w obiektach użyteczności publicznej.
 • Elektroniczny Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy HYBRES Sp. z o. o. (www.hybres.pl)
  Wspomaganie procesu projektowania, produkcji i zastosowania urządzeń techniki RFID.
  Projektowanie i opracowywanie struktur i systemów elektronicznych wytwarzanych w technologii hybrydowej, przede wszystkim grubowarstwowej (tradycyjnej, LTCC, HTCC).Badania sprzętu powszechnego użytku pod kątem zgodności z wymaganiami EMC. 
 • ELSTA Sp. z o. o. (www.elsta.pl)
  Wspomaganie procesu projektowania i wdrożenia systemu identyfikacji czasu i warunków użytkowania elementów sekcji ścianowych obudów górniczych z wykorzystaniem techniki RFID.
 • ELMAK Sp. z o.o. (www.elmak.pl)
  Wspomaganie procesu projektowania i produkcji urządzeń techniki RFID, a także rozwiązywanie problemów podczas ich aplikacji w systemach logistycznych, zabezpieczeń obiektów, kontroli dostępu do urządzeń i pomieszczeń, w różnych obszarach aktywności społeczno-gospodarczej.
  Badania sprzętu powszechnego użytku pod kątem zgodności z wymaganiami EMC.
  Opracowywanie rozwiązań układowych w zakresie elektroniki użytkowej.
 • HBPO GmbH (www.hbpogroup.com)
  Zastosowanie techniki RFID do procesów wytwarzania, logistyki i kontroli jakości zespołów samochodowych, realizowane przy uwzględnieniu wykorzystania systemu identyfikacji w procesach monitorowania ruchu pojazdów samochodowych w sieci drogowej.
 • Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR (www.inkubator.mielec.pl)
  Opracowanie koncepcji i wykonanie systemu identyfikacji butli z gazami technicznymi z wykorzystaniem techniki RFID.
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny (www.itr.org.pl)
  Projektowanie, analiza uwarunkowań działania i pomiary drukowanych anten identyfikatorów RFID.
 • MOKATE S.A. (www.mokate.com.pl)
  Zastosowanie techniki RFID do identyfikacji i eksploatacji produktów spożywczych.
 • MASTERS Sp. z o.o. (www.masters.com.pl)
  Współpraca w zakresie wdrażania nowych rozwiązań systemowych i układowych firmy STMicroelectronics w procesie dydaktycznym w odniesieniu do elektronicznego i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. 
 • PKP CARGO S.A. (www.pkp-cargo.pl)
  Usługi eksperckie w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania taborem kolejowym i drużynami trakcyjnymi z wykorzystaniem techniki RFID.
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (www.pwpw.pl)
  Zastosowanie nowych technologii wytwarzania urządzeń techniki RFID do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa produktów przedsiębiorstwa. Rozwiązywanie problemów produkcji i personalizacji dokumentów zabezpieczonych identyfikatorami RFID.
 • PEXPOOL-Plus (www.generatory.pl)
  Usługi eksperckie w zakresie identyfikacja źródeł zaburzeń elektromagnetycznych w generatorach prądotwórczych oraz ich badanie pod kątem zgodności z wymaganiami militarnych standardów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej.
 • PZL-Mielec Sp. z o.o. (www.pzlmielec.pl)
  Współpraca przy realizacji projektu badawczego HIRF SE - High Intensity Radiated Field Synthetic Environment, w ramach europejskiego konsorcjum, obejmujące 44 europejskich partnerów z dziedziny transportu lotniczego, w tym 12 uniwersytetów i koordynowanego przez Alenia Aeronautica SpA, w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.
 • Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia (www.mwci.eu)
  Opracowanie koncepcji, struktury i zakresu działania zintegrowanego zespołu placówek badawczo-rozwojowych funkcjonujących w obszarze techniki RFID.
 • Inne przedsiębiorstwa
  Rozwiązywanie problemów techniki RFID w systemach zabezpieczeń i kontroli dostępu: w przemysłowych procesach logistycznych (podczas spedycji przesyłek, materiałów lub wyrobów produkcyjnych), podczas identyfikacji próbek pomiarowych lub cennych materiałów w procesach badawczych (w różnych obszarach nauki, techniki, medycyny i in.), a także w innych dziedzinach aktywności społeczno-gospodarczej.
   

   

 


Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych 2017