Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Współpraca z ośrodkami naukowymi

Współpraca na arenie międzynarodowej

 • Unia Europejska, HIRF SE (www.hirf-se.eu/hirf/?q=partners) Współpraca z 44 uniwersytetami, instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami przemysłu lotniczego z 11 krajów w ramach realizacji projektu badawczego z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (Commission of the European Communities): HIRF SE – Hihg Intensity Radiated Field Synthetic Environment w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej.
 • Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zwickau, Niemcy (www.fh-zwickau.de) Od 1991 współpraca z Wydziałem Elektrycznym Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Zwickau (Westsächsische Hochschule) z Niemiec w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej mikroukładów hybrydowych oraz modułów elektronicznych, szczególnie przeznaczonych do zastosowań w motoryzacji (w tym rozwój i modernizacja wyposażenia laboratorium, zwłaszcza w dziedzinie EMC); wymiana pracowników i studentów w ramach programu SOKRATES; publikacje naukowe; organizacja konferencji MTM’2000.
 • Uniwersytet Nauk Stosowanych w Soest, Niemcy (www4.fh-swf.de) Od 1993 współpraca z Wydziałem Elektrotechniki Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Soest (Hochschule für Technik und Wirtschaft Soest) z Niemiec w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sprzężeń międzyelementowych w mikroukładach hybrydowych oraz w zakresie syntezy grubowarstwowych czujników gazu (badania powierzchniowe materiałów) jak również wybranych zagadnień techniki mikroprocesorowej i struktur programowalnych; wymiana pracowników i studentów w ramach programu SOKRATES; publikacje naukowe.
 • Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja (http://www.tuke.sk/tuke/university) Od 1993 współpraca z Katedrą Mikroelektroniki Hybrydowej Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (Technicka Univerzita v Kosicach) ze Słowacji w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej, szczególnie w odniesieniu do struktur LTCC, a także w zakresie termicznych warunków pracy mikroukładów hybrydowych (realizowanych na bazie ceramiki LTCC), w tym sensorów temperatury, gazu i ciśnienia; transfer technologii oraz instruktaż w dziedzinie projektowo-rozwojowej, przy uwzględnieniu współdziałania z małymi firmami produkcyjnymi w Słowacji i Polsce oraz współpracy z innymi uczelniami, w tym TU Drezno (Niemcy); wymiana pracowników i studentów w ramach programu SOKRATES; publikacje naukowe.
 • Politechnika Lwowska, Ukraina (www.lp.edu.ua) Od 1993 współpraca z Katedrą Przyrządów Elektronicznych Politechniki Lwowskiej z Ukrainy w dziedzinie metod syntezy mikroukładów hybrydowych, przeznaczonych do pracy w szczególnie trudnych warunkach eksploatacji, w tym analizy pól temperatury w układach mikroelektronicznych, a także w zakresie syntezy sensorów mikroelektronicznych dla różnych wielkości fizycznych i chemicznych, realizowanych z wykorzystaniem techniki hybrydowej i struktur wielowarstwowych; wymiana pracowników i studentów; publikacje naukowe; patenty; organizacja konferencji MTM’2002.
 • Politechnika Bukareszteńska, Rumunia (www1.pub.ro/en) Od 1999 współpraca z Centrum Technolgii Elektronicznych i Techniki Połączeń Politechniki Bukareszteńskiej („Politechnica” University of Bucharest) z Rumunii w dziedzinie montażu struktur mikroelektronicznych oraz modelowania i symulacji połączeń pasywnych w strukturach planarnych, monolitycznych i warstwowych, CAE / CAD / CAM, a także w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej układów drukowanych; wymiana pracowników i studentów w ramach programu SOKRATES; publikacje naukowe; organizacja konferencji MTM’2001.

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju

 • Politechnika Warszawka (www.pw.edu.pl) Od 1990 współpraca w dziedzinie technologii hybrydowej, techniki sensorowej, mechaniki precyzyjnej, metod analizy i pomiarów pól temperatury w strukturach mikroelektronicznych.
 • Politechnika Wrocławska (www.pwr.wroc.pl) Współpraca w dziedzinie technologii mikroukładów hybrydowych, metod analizy pól temperatury; wspólne badania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej w ramach koordynowanej przez PWr Naukowej Sieci EMC-Net.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza (www.agh.edu.pl) Współpraca w dziedzinie technologii mikroukładów hybrydowych, techniki RFID, analizy pól temperatury w strukturach hybrydowych.
 • Politechnika Poznańska (www.put.poznan.pl) Współpraca w dziedzinie uwarunkowań polowych pracy identyfikatorów RFID.
 • Politechnika Łódzka (www.p.lodz.pl) Współpraca w dziedzinie techniki sensorowej, metod analizy pól temperatury w strukturach elektronicznych, w tym metod termowizyjnych.
 • Politechnika Lubelska (www.pollub.pl) Współpraca w dziedzinie analizy i pomiarów pól temperatury w przyrządach mikroelektronicznych oraz techniki sensorowej.
 • Politechnika Śląska (www.polsl.pl) Współpraca w dziedzinie pomiarów i metod syntezy systemów elektronicznych.
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa (www.itme.edu.pl) Współpraca w dziedzinie materiałów dla mikroelektronicznej techniki hybrydowej, z uwzględnieniem metod badawczych własności użytkowych.
 • Instytut Technologii Elektronowej, Kraków (http://www.ite.waw.pl/pl/Z06.php) Współpraca w dziedzinie technologii mikroelektronicznych struktur hybrydowych, zwłaszcza w ramach koordynowanej przez ITE Sieci Naukowej mikro-nano-struktur półprzewodnikowych dla interdyscyplinarnych zastosowań w elektronice, telekomunikacji, ochronie środowiska, biologii molekularnej, diagnostyce oraz terapii medycznej MINAS; badania pól temperatury w układach elektronicznych, technika sensorowa, zagadnienia EMC w magistralach komunikacyjnych i urządzeniach elektronicznych, fotowoltaika.
 •  Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań (www.ilim.poznan.pl) Współpraca w dziedzinie systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID.

 


Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych 2017