Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
RFID

Laboratorium techniki

radiowej identyfikacji obiektów

RFID
 

Kontakt: dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz, , http://pjanko.v.prz.edu.pl

Charakterystyka Laboratorium RFID

Elementy wyposażenia laboratoryjnego

 

OFERTA WSPÓŁPRACY

Celem wieloletnich prac teoretycznych i doświadczalnych prowadzonych w ZSEiT w obszarze techniki radiowej identyfikacji obiektów, jest eliminowanie barier wdrożeniowych, które bezpośrednio wynikają z praktycznych problemów aplikacji systemów RFID w różnych obszarach aktywności społeczno-gospodarczej. Potencjał intelektualny członków zespołu laboratorium RFID gwarantuje dynamiczny postęp naukowy, natomiast posiadane możliwości technologiczne i stale rozwijane zaplecze badawcze umożliwiają sprawną realizację zaplanowanych zadań i podejmowanie wyzwań w warunkach globalizacji. Tak ukierunkowana działalność stanowi podstawę do zaoferowania Partnerom szerokiej współpracy o charakterze badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym, szczególnie w obszarze techniki RFID, a także w zakresie konstrukcji i funkcjonowania innych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.

 

Systemy RFID

 • Kompleksowe badania efektywności funkcjonowania pojedynczych i wielokrotnych systemów RFID w obszarze ich uwarunkowań energetycznych (polowych, elektrycznych) i komunikacyjnych, realizowane dla indukcyjnie sprzężonych (LF, HF) i propagacyjnych (UHF, SHF), pasywnych i pół-pasywnych systemów bliskiego i dalekiego zasięgu, z uwzględnieniem docelowego procesu automatycznej identyfikacji obiektów.
 • Rozwiązywanie problemów techniki RFID w systemach zabezpieczeń i kontroli dostępu: w przemysłowych procesach logistycznych (podczas spedycji przesyłek, materiałów lub wyrobów produkcyjnych), podczas identyfikacji próbek pomiarowych lub cennych materiałów w procesach badawczych (w różnych obszarach nauki, techniki, medycyny), a także w innych dziedzinach.
 • Badania funkcjonowania systemów RFID w stanach statycznych (obiekty nieruchome) i dynamicznych (zmienna lokalizacji i/lub orientacji identyfikowanych obiektów lub urządzeń techniki RFID).
 • Planowanie procesów automatycznej identyfikacji obiektów z zastosowaniem techniki RFID.
 • Testowanie systemów RFID.
 • Usługi eksperckie w zakresie analizy runku oraz opracowania i wdrożenia systemów RFID w typowych i nietypowych (innowacyjnych) obszarach ich zastosowania.
 • Merytoryczne i techniczne wsparcie w zakresie inicjatyw projektowych finansowanych z różnych źródeł.
 • Planowanie i realizacja szkoleń w zakresie techniki RFID.

Urządzenia techniki RFID

 • Projektowanie i prototypowanie urządzeń stanowiących elementy systemów RFID (identyfikatorów, czytników/programatorów i ich anten) z uwzględnieniem docelowego procesu automatycznej identyfikacji obiektów.
 • Testowanie identyfikatorów, czytników/programatorów i ich anten z uwzględnieniem efektywności energetycznej i komunikacyjnej, a także użyteczności tych urządzeń w docelowym procesie automatycznej identyfikacji obiektów.
 • Definicja i wyznaczanie parametrów urządzeń techniki RFID.
 • Analiza rynku i dobór identyfikatorów, czytników/programatorów i ich anten do zadanych procesów automatycznej identyfikacji obiektów.

Technika antenowa

 • Projektowanie i prototypowanie anten planarnych, realizowanych przy użyciu różnych technologii (PCB, LTCC, ink-jet).
 • Projektowanie i prototypowanie anten przewodowych.
 • Terenowe i laboratoryjne pomiary parametrów impedancyjnych anten.
 • Pomiary charakterystyk anten i ich parametrów w komorze bezechowej.
 • Terenowe i laboratoryjne pomiary parametrów pola elektromagnetycznego anten nadawczych działających w docelowym systemie radiokomunikacyjnym.

Telefonia komórkowa

 • Ocena przedsięwzięć dotyczących budowy i rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowej.
 • Pomoc merytoryczna w zakresie rozwiązywania problemów inwestycyjnych dotyczących instalacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
 • Numeryczne wyznaczanie współczynnika absorpcji swoistej SAR (Specific Absorption Rate) telefonów komórkowych.
 • Pomiary parametrów pola elektromagnetycznego działających stacji bazowych.

Inne systemy elektroniczne i telekomunikacyjne

 • Badania procesów komunikacji radiowej.
 • Badania torów radiowych w układach elektronicznych.
 • Wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych problemów występujących w różnych systemach elektronicznych i telekomunikacyjnych. 

 


Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych 2017