Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Publikacje

Publikacje w ramach NCBR PBS I

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 1. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kalita Włodzimierz, Skoczylas Mariusz, Węglarski Mariusz, Modelling and Design of HF RFID Passive Transponders with Additional Energy Harvester, “International Journal of Antennas and Propagation” 2013, ISSN 1687-5869, doi:10.1155/2013/242840, Vol. 2013, pp. 1-10, IF (2012): 0.683
 2. Kalita Włodzimierz, Skoczylas Mariusz, Węglarski Mariusz: „The Use of RFID Transponders Equipped with Built-in Sensors in Navigation Systems”, “Przegląd Elektrotechniczny”, 2013, No. 2b, pp. 234-239, ISSN 0033-2097, IF (2011): 0.244
 3. Janeczek Kamil, Jakubowska Małgorzata, Kozioł G., Jankowski-Mihułowicz Piotr: Passive UHF RFID-Enabled Sensor System for Detection of Product’s Exposure to Elevated Temperature, „Metrology and Measurement Systems”, 2013, ISSN: 0860-8229, Vol. XX, No 4, pp. 591-600; IF( 2012): 0.982
 4. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz: Determination of Passive and Semi-Passive Chip Parameters Required for Synthesis of Interrogation Zone in UHF RFID Systems, "Elektronika ir Elektrotechnika" (Electronics and Electrical Engineering), 2014, ISSN: 1392-1215, Vol. 20, No. 9, pp. 65-73, IF (2013): 0.445
 5. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Pitera Grzegorz, Węglarski Mariusz: The Impedance Measurement Problem in Antennas for RFID Technique, "Metrology and Measurement Systems", 2014, ISSN: 0860-8229, Vol. XXI, No 3, pp. 509-520, IF (2013): 0.609
 6. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian, Synteza anteny czytnika/programatora pasma UHF jako etap procesu wyznaczania obszaru poprawnej pracy w systemach RFID, “Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne”, 2013, ISSN: 1230-3496, nr 8-9, s. 1077-1084
 7. Gotfryd Marek, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kalita Włodzimierz, Pawłowicz Bartosz, Węglarski Mariusz, Zagadnienia bezpieczeństwa we współczesnych systemach RFID, Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia (Ed. A.R. Pach, Z. Rau, M. Wągrowski), 2013, ISBN 978-83-264-4255-1, Część I, s. 135-165, Wolters Kluwer Polska SA
 8. Grzegorz Tomaszewski, Ocena efektywności przetwarzania energii pola elektromagnetycznego w układzie P2110, “Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskie - Elektrotechnika”, 2013, ISSN 0209-2662, z. 33, s. 287-298 (DOI: 10.7862/re.2013.21)
 9. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian, Synteza mikropaskowej anteny czytnika/programatora RFID pasma UHF, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej", 289, Elektrotechnika", 2013, ISSN: 0209-2662, z. 33, s. 133-146 (DOI: 10.7862/re.2013.9)
 10. Gotfryd Marek, Pawlowicz Bartosz. Modeling of a dynamic RFID system, "Computers and Communications (ISCC), 2013 IEEE Symposium on", 2013, pp.747-752 (DOI: 10.1109/ISCC.2013.6755038)
 11. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Lichoń Wojciech, Pitera Grzegorz, Węglarski Mariusz, Impedance Matching Between Antenna and Chip in RFID Transponder of UHF Band (Dopasowanie impedancyjne pomiędzy anteną i chipem w identyfikatorze RFID pasma UHF); "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT, 2014, ISSN: 0033-2089, Vol. 1, pp. 41-43
 12. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Tomaszewski Grzegorz, Węglarski Mariusz, RFID Technique in Remote Control System (Technika RFID w systemie zdalnego sterowania), "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT, 2014, ISSN: 0033-2089, Vol. 1, pp. 21-23
 13. Potencki Jerzy, Ryczek A., Tomaszewski Grzegorz, Węglarski Mariusz, Wykorzystanie tuszu testowego do opanowania technik drukarskich oraz wstępnej kalibracji procesu wytwarzania układów elektroniki drukowanej, "Przegląd Elektrotechniczny", 2014, ISSN 0033-2097, No. 9, pp. 211-216
 14. Skoczylas Mariusz, Kamuda Kazimierz, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kalita Włodzimierz, Węglarski Mariusz, Autonomous sensor-transponder RFID with supply energy conditioning for object navigation systems, "Proc. SPIE 9291", 2014, ISSN: 0277-786X, 13th International Scientific Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors, 92910O, August 19 (DOI: 10.1117/12.2074208)
 15. Błąd Grzegorz, Pilecki Mariusz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Modelling of Properties of Multilayer Inductances Fabricated in Different Microelectronics Technologies, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT, 2014, ISSN: 0033-2089, Vol. 1, pp. 30-32
 16. Błąd Grzegorz, Pilecki Mariusz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Direct Current Method of Supercapacitors Parameters Identification, "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT, 2014, ISSN: 0033-2089, Vol. 1, pp. 33-35
 17. Kamuda Kazimierz, Skoczylas Mariusz, Święch Jerzy, Kalita Włodzimierz, Programowa implementacja kontrolera magistrali CAN w lokalnych sieciach sensorowych (Software implementation of CAN-bus controller in local sensor networks), "Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania", Wydawnictwo Sigma NOT, 2014, ISSN: 0033-2089, Vol. 6, pp. 8-11
 18. Sabat Wiesław, Kuryło Kazimierz, Klepacki Dariusz, Analiza integralności sygnałów w mikroelektronicznych układach hybrydowych przy wykorzystaniu metody skończonych różnic czasowych, "Pomiary, Automatyka, Kontrola", 2014, ISSN 032-4140, Nr 8, s. 660-663
 19. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Conditions of Investment Decision-Making in Area of RFID Technology, " Innovation, Technology transfer and Education. Proceedings of CBU International Conference Proceedings", 2014, ISSN: 1805-9961, Vol. 2, pp. 55-64, 2014 (DOI: 10.12955/cbup.v2.446)
 20. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Decyzje strategiczne w obszarze techniki RFID jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa, "Ekonomiczne Wyzwania Współczesności. Przedsiębiorstwo" (Ed. Kuczewska J., Stefaniak-Kopoboru J., Kruk H.), 2014, ISBN 978-83-7531-197-6, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 11-17
 21. Bembenek Bogusław, Jankowska-Mihułowicz Marzena: Decision-making in the Cluster under conditions of risk, "Journal of Business Management”, 2014, ISSN 1691-5348, No. 8, pp. 35-44
 22. Bembenek Bogusław, Piecuch Teresa, Ziółkowski Bożydar: The implementation of RFID technology in the industrial cluster as an indication of entrepreneurial and sustainable development, Economic and Social Development, "The 8h International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy, Book of Proceedings", ed. I. Filipovic, G. Kozina, F. Galetic, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North in Koprivnica, Varazdin - Zagreb 2014, ISBN: 978-953-6125-14-2, pp. 477-487
   

Wystąpienia konferencyjne

 1. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Tomaszewski Grzegorz, Węglarski Mariusz, RFID Technique in Remote Control System, 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków
 2. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Lichoń Wojciech, Pitera Grzegorz, Węglarski Mariusz, Impedance Matching Between Antenna and Chip in RFID Transponder of UHF Band, 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków
 3. Błąd Grzegorz, Pilecki Mariusz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Modelling of Properties of Multilayer Inductances Fabricated in Different Microelectronics Technologies, 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków
 4. Błąd Grzegorz, Pilecki Mariusz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Direct Current Method of Supercapacitors Parameters Identification, 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków
 5. Urbański Krzysztof, Swierczyński R. A Standalone Device for Power Measurement in Energy Harvesting Applications; 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, 22-25 Sept. 2013, Kraków
 6. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian: Synteza anteny czytnika/programatora pasma UHF jako etap procesu wyznaczania obszaru poprawnej pracy w systemach RFID, XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013, 4-6 września 2013, Politechnika Gdańska.
 7. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Jankowski-Mihułowicz Piotr: Conditions of Investment Decision-Making – Technology Transfer in RFID Area, International Conference on Innovation, Technology transfer and Education, February 3-5, 2014, Prague Czech Republic.
 8. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Węglarski Mariusz: Zastosowanie techniki RFID w obszarze aktywności społeczno-gospodarczej, Rola Oddziałów Terenowych TVP S.A. w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 18.06.2013 Rzeszów, stanowisko wystawiennicze o pracach NCBR PBS
 9. Tomaszewski Grzegorz, „Ocena efektywności przetwarzania energii pola elektromagnetycznego w układzie P2110”, I Podkarpacka Konferencja Naukowa Doktorantów, 6-7.09.2013. Rzeszów
 10. Węglarski Mariusz, Jankowski-Mihułowicz Piotr: Autonomous sensor with RFID interface, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 11. Klepacki Dariusz, Sabat Wiesław, Kamuda Kazimierz, Kuryło Kazimierz, Wisz Bogusław, Signal Integrity In Electronic Circuits And Communication Interfaces, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 12. Gotfryd Marek, Pawłowicz Bartosz, Twardzik Sebastian, Simulation of Dynamic RFID System, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 13. Gotfryd Marek, Pawłowicz Bartosz, Measurements of Dynamic RFID System, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 14. Gotfryd Marek, Pawłowicz Bartosz, Influence of Communication Protocol on Energy Consumed by RFID Tag, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 15. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Lichoń Wojciech, Pitera Grzegorz., Węglarski Mariusz, Determination of the Material Relative Permittivity in the UHF band by using T and Modified Ring Resonators, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 16. Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kawalec Damian, Węglarski Mariusz: Synthesis of Omnidirectional Read/Write Device Antenna for UHF RFID System, Elektronika; 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 17. Tomaszewski Grzegorz, Potencki Jerzy, Wałach Tadeusz, Pilecki Mariusz, Investigation of ink spreading on various substrates in inkjet technology, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 18. Sabat Wiesław,Klepacki Dariusz, Kuryło Kazimierz, Kamuda Kazimierz, Conditions of RF energy harvesting in UHF RFID systems, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 19. Sabat Wiesław, Klepacki Dariusz, Kuryło Kazimierz, Kamuda Kazimierz, Analysis of electromagnetic fields distibution in RFID systems in ideal conditions, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 20. Potencki Jerzy, Szuba Jacek, Tomaszewski Grzegorz, Wałach Tadeusz, Experimental optimization of laser cutting process parameters to prepare stencil printing for mounting SMD electronic components on inkjet printed flexible circuit, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 21. Pilecki Mariusz, Błąd Grzegorz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Determination of supercapacitors leakage resistance variation, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 22. Pilecki Mariusz, Błąd Grzegorz, Potencki Jerzy, Tomaszewski Grzegorz, Determination of the course change of the supercapacitor equivalent model basic parameters, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 23. Kamuda Kazimierz, Sabat Wiesław, Klepacki Dariusz, Skoczylas Mariusz, Kuryło Kazimierz, Reizer Paweł, Power consuming properties of ADC converter of C8051F9xx microprocessor family for application in sensor systems of semi-passive identifier, 38th International Conference of IMAPS-CMPT Poland Chapter, Rzeszów - Czarna, 2014.09.21-24
 24. Węglarski Mariusz, Grzegorz Tomaszewski, Potencki Jerzy, Kalita Włodzimierz, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Wałach tadeusz, Pilecki Mariusz: Electronic material spreading on various substrates in ink-jet technology, 5th EuroTraining Train-the-Trainers "Nanotechnology for Electronics" course, Rzeszów, 2014.09.25
 25. Tomaszewski Grzegorz: Investigation of ink spreading on various substrates in inkjet technology, Practical demonstration and laboratory visit, 5th EuroTraining Train-the-Trainers "Nanotechnology for Electronics" course, Rzeszów, 2014.09.25, demonstracja problemów badawczych na stanowisku technologicznym.
 26. Węglarski Mariusz, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Tomaszewski Grzegorz: Flexible Antenna Design For HF RFID Semi-Passive Transponder In Ink-Jet Technology, XI Symposium of Magnetic Measurements SPM, Częstochowa - Woźniki, 2014.10.21
 27. Węglarski Mariusz, Jankowski-Mihułowicz Piotr: Interrogation Zone Determination in HF RFID Systems with Multiplexed Antennas, XI Symposium of Magnetic Measurements SPM, Częstochowa-Woźniki, 2014.10.21
 28. Skoczylas Mariusz, Kamuda Kazimierz, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Kalita Włodzimierz, Węglarski Mariusz: „Autonomous sensor-transponder RFID with supply energy conditioning for object navigation systems”, 13th International Scientific Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors COE, Łódź, 22-25.06.2014
 29. Kamuda Kazimierz, Skoczylas Mariusz, Święch Jerzy, Kalita Włodzimierz: Programowa implementacja kontrolera magistrali CAN w lokalnych sieciach sensorowych (Software implementation of CAN-bus controller in local sensor networks), 13th International Scientific Conference on Optical Sensors and Electronic Sensors COE, Łódź, 22-25.06.2014
 30. Sabat Wiesław, Kuryło Kazimierz, Klepacki Dariusz, Analiza integralności sygnałów w mikroelektronicznych układach hybrydowych przy wykorzystaniu metody skończonych różnic czasowych,XLVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM, XIX Międzynarodowa Konferencja Metrologów MSM, Sztokholm, 13-16.09.2014
 31. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Jankowski-Mihułowicz Piotr, Conditions of Investment Decision-Making – Technology Transfer in RFID Area, International Conference on Innovation, Technology transfer and Education, Prague, Czech Republic, 3-5.02.2014
 32. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Zastosowanie systemu RFID z autonomicznym półpasywnym identyfikatorem RFID (API) w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym –uwarunkowania decyzyjne (PBS1/A3/3/2012), Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki, Warszawa TransPoland, 05-07.11.2014
 33. Bembenek Bogusław, Jankowska-Mihułowicz Marzena, Strategic decision-making in the business cluster under conditions of risk and uncertainty, 7th International Scientific Conference – RISEBA, Business and uncertainty: challenges for emerging markets, Riga, April 24-25, 2014, Riga International School of Economics and Business Administration
 34. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Decisiveness as intercultural competences of managers, XXXV APEAA International Scientific Conference „Diversities? Inequalities? Challenges in the Construction of an Inclusive Society”, Faro, 10-11.04.2014
 35. Jankowska-Mihułowicz Marzena, Bembenek Bogusław, Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki, Warszawa TransPoland, 05-07.11.2014, prowadzenie badań ankietowych.
 36. Bembenek Bogusław, Jankowska-Mihułowicz Marzena, XVII Konferencja IPMA Polska, pt. Skuteczne sposoby na trudne projekty, Warszawa, 6-7.11.2014, prowadzenie badań ankietowych.
 37. Bembenek Bogusław, Konferencja Trans & Log – Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie – Warszawa, 7.11.2014, prowadzenie badań ankietowych.
 38. Bembenek Bogusław, Konferencja Benchmarking klastrów - edycja 2014, Warszawa, 13-14.11.2014, prowadzenie badań ankietowych.
 39. Bembenek Bogusław, Piecuch Teresa, Konferencja Office Management, Warszawa, 19.11.2014, prowadzenie badań ankietowych.
 40. Piecuch Teresa, Chudy-Laskowska Katarzyna, Konferencja IT Academic Day, Rzeszów, 27.11.2014, prowadzenie badań ankietowych.
   

 


Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych 2017