Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Labortoria dydaktyczne

Laboratorium Anten i Propagacji Fal Radiowych 

Laboratorium anten i propagacji fal radiowych jest organizowane od 2007 roku. Celem poszczególnych ćwiczeń jest zapoznanie się z następującymi zagadnieniami:

 • oprogramowanie narzędziowe, dedykowane do modelowania parametrów i zjawisk obejmujących szeroko pojęte zagadnienia anten i propagacji fal radiowych;
 • funkcjonowanie anten przewodowych prostoliniowych, które są często stosowane w radiofonii, telewizji oraz w systemach radiokomunikacyjnych różnego przeznaczenia;
 • funkcjonowanie biernych układów antenowych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji typu YAGI-UDA (w skrócie anten YAGI), które są często stosowane w telewizji oraz w systemach radiokomunikacyjnych różnego przeznaczenia;
 • funkcjonowanie układów antenowych z uwzględnieniem możliwości kształtowania charakterystyki promieniowania w liniowych układach fazowych.

 
W pracach eksperymentalnych wykorzystywany jest antenowy zestaw szkoleniowy ST2261 firmy Scientech, który został zaprojektowany ze szczególną myślą o politechnikach i uczelniach technicznych. Zestaw ten w przystępny sposób pokazuje sposób działania anten. Stanowisko wyposażone jest w system rejestrujący, obrazujący i drukujący diagramy promieniowania badanych anten. Przygotowany podręcznik zawiera dokładne opisy ćwiczeń do przeprowadzenia z każdym rodzajem anteny. Zestaw zawiera wiele elementów tworzących modułową całość, czyli jednostkę nadawczo-odbiorczą. Przykładowe badania laboratoryjne obejmują: pomiar polaryzacji anten, pomiary diagramów kierunkowych charakterystyk promieniowania różnych anten, pomiar modulacji/demodulacji fali, pomiar wzmocnienia sygnału, analizę szerokości wiązki, pomiary promieniowania anteny względem dystansu w torze radiokomunikacyjnym i wiele innych.

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • wprowadzenie do techniki antenowej;
 • podstawowe parametry anten i ich wyznaczanie;
 • elementarne źródła fali elektromagnetycznej;
 • właściwości optyczne fal elektromagnetycznych;
 • anteny - przegląd rozwiązań (budowa, funkcjonowanie, właściwości użytkowe): układy antenowe, anteny liniowe, aperturowe, szczelinowe, spiralne, tubowe, soczewkowe, radiofoniczne i telewizyjne, radiolokacyjne, w cyfrowej radiokomunikacji ruchomej, w technice radiowej identyfikacji obiektów;
 • propagacja fal radiowych;
 • pomiary w technice antenowej.
   

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • elementy techniki RF – generator RF, oscyloskop cyfrowy HP, analizator widma Advantest, sprzęgacze kierunkowe, linia przymiaru, miernik mocy padającej/odbitej oraz goniometr, zestaw do samodzielnego montażu anten, sonda prądowa, maszty;
 • wybrane anteny – WiFi antennas, dipole 1/2, dipole 1/4, folded dipole 1/2, Yagi UDA folded dipole (3E/5E/7E), Yagi UDA dipole (5E/7E), horizontal end fed Hertz antenna, horizontal end fed Zeppelin antenna, ground plane antenna, ground plane antenna with reflector & director, slot antenna 1/2, loop antenna, helix antenna, 1/2 phase array, 1/4 phase array, combined collinear array, log periodic antenna, rhombus antenna, cut paraboloid reflector antenna, 3 1/2 dipole antenna, broadside array i wiele innych;
 • wyposażenie dodatkowe – komputery klasy PC wraz z urządzeniami zewnętrznymi;
 • oprogramowanie – dostępne w ramach programu „MSDN Academic Alliance”; specjalistyczne programy narzędziowe (bazujące na kodzie NEC – Numerical Electromagnetic Code i numerycznej metodzie momentów), dedykowane do modelowania parametrów i zjawisk obejmujących szeroko pojęte zagadnienia anten i propagacji fal radiowych. 

Laboratorium Komputerowo-wspomaganego Projektowania Układów Elektronicznych

Laboratorium dydaktyczne z przedmiotów Wprowadzenie do CAD oraz Projektowanie układów Elektronicznych (CAD). Zajęcia dydaktyczne z wyżej wymienionych przedmiotów prowadzone są na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jako ważny element wymaganej siatki programowej profilu absolwenta tego kierunku. Studenci podczas odbywania ćwiczeń nabywają umiejętności prawidłowego formułowania problemów związanych z analizą układów elektronicznych poprzez komputerową weryfikację wstępnych obliczeń do projektu. Symulacja taka pozwala na uwzględnienie szeregu czynników wpływających na prawidłową pracę rzeczywistego układu już na etapie projektowym (bez konieczności każdorazowej weryfikacji prototypu).

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • Symulacja układów elektronicznych.
 • Komputerowa symulacja prostych układów z teorii obwodów.
   

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • komputery klasy PC,
 • licencjonowane oprogramowanie inżynierskie: PSPICE, ISIS, ARES, PADS i EXPEDITION oraz powszechnie dostępne programy darmowe, testowe oraz w wersjach „evaluation”, a także oprogramowanie tworzone przez studentów w ramach prac dyplomowych..
   

Laboratorium Architektury Systemów Komputerowych 

Laboratorium dydaktyczne z przedmiotów Architektura Komputerów i Systemy Operacyjne i Architektura Systemów Komputerowych. Ponadto (w przypadku wyboru przez studentów) realizowany jest przedmiot obieralny Diagnostyka Systemów Komputerowych.


Zajęcia dydaktyczne z wyżej wymienionych przedmiotów prowadzone są na kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka jako ważny element wymaganej siatki programowej profilu absolwenta tych kierunków. Studenci podczas odbywania ćwiczeń poznają zasadę działania poszczególnych komponentów systemu komputerowego (zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej) oraz współczesne metody diagnostyki komputerowej. Ważny element, na który zwracana jest uwaga studentów stanowią problemy związane z zakłóceniami wnoszonymi przez systemy zasilania w komputerach klasy PC oraz problemy cieplne (odpowiednie metody jego odprowadzania). W formie projektów studenci realizują pracę związane z szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi z systemami operacyjnymi.
Wykonane gabloty dydaktyczne prezentujące rozwój technologiczny poszczególnych komponentów systemu komputerowego stanowią uzupełnienie zestawów ćwiczeniowych.

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • badanie zasilaczy komputerowych;
 • diagnostyka komputerów przy pomocy kart diagnostycznych POST;
 • pomiar temperatury pracy poszczególnych komponentów systemu komputerowego;
 • diagnostyka systemu komputerowego przy pomocy wybranych programów testujących;
 • badanie właściwości kart graficznych;
 • testowanie i diagnostyka twardych dysków;
 • testowanie płyt głównych. 

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • komputery klasy PC,
 • zasilacze, oscyloskopy oraz multimetry cyfrowe,
 • laboratoryjne zestawy dydaktyczne, opracowane i wykonane przez prowadzących laboratoria, a także studentów realizujących prace dyplomowe oraz zajęcia projektowe. 

Laboratorium Inżynierii Dźwięku

 

 

Laboratorium ukierunkowane jest przede wszystkim na aplikacje praktyczne metod rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych; wykorzystuje również wiedzę z obszaru akustyki, psychofizjologii percepcji a także estetyki muzycznej. W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) z przedmiotu Urządzenia Elektroakustyczne.
Aparatura umożliwia zapoznanie się z technikami studyjnymi, estradowymi i radiowymi (realizację nagrań, obróbkę sygnałów akustycznych); pomiary charakterystyk przetworników elektroakustycznych.


  

 Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • pomiar charakterystyk przetworników elektroakustycznych;
 • projektowanie zestawów głośnikowych;
 • realizacja nagrań studyjnych – obróbka sygnałów dźwiękowych z użyciem konsoli studyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania (metody redukowania szumów i zakłóceń związanych z rejestracją i transmisją dźwięku, rekonstruowanie nagrań);
 • konstruowanie nowoczesnych układów i urządzeń elektronicznych wraz z ich oprogramowaniem,

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • miniaturowa komora bezechowa – opracowanie własne;
 • profesjonalna analogowa konsola studyjna Soundcraft;
 • stół mikserski ALPHARD (8 kanałów, 256 efektów cyfrowych – DSP);
 • system do pomiaru charakterystyki kierunkowości przetworników elektroakustycznych;
 • mikrofon pomiarowy;
 • procesor dynamiki;
 • wzmacniacz studyjny;
 • zestawy komputerowe z oprogramowaniem do przetwarzania (pomiaru) sygnałów akustycznych.

Laboratorium Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych 

W laboratorium prowadzone są zajęcia z zakresu przedmiotów obejmujących systemy i sieci telekomunikacyjne Odbywają się również regularnie zajęcia studenckiego Koła Naukowego Elektroniki i Technologii Informacyjnych.

 

 


Wyposażenie laboratorium pozwala na elastyczną konfigurację sieci teleinformatycznych opartych na kablach miedzianych i na mediach światłowodowych. Sieci w laboratorium pozwalają na zestawienie torów transmisyjnych opartych na parze telefonicznej, wieloparowym kablu telefonicznym, skrętce oraz światłowodach jednomodowych i wielodomowych. Laboratorium wyposażone jest w 10 stanowisk dydaktycznych umożliwiających prowadzenie różnorodnych ćwiczeń. 8 stanowisk wyposażonych jest w zestawy komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie (OPNET, Mentor Graphics PADS i LabView). Szereg stanowisk dydaktycznych przygotowany został przez studentów w ramach realizacji projektów i prac dyplomowych.
 

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • modulacje PSK, FSK w transmisji danych;
 • metody kodowania transmisyjnego;
 • kodowanie korekcyjne w transmisji danych;
 • przetwarzanie głosu w systemach telefonii bezprzewodowej;
 • badanie szumu kwantyzacji;
 • techniki próbkowania sygnałów analogowych;
 • transmisja w rozproszonym widmie;
 • telefonia analogowa PSTN i cyfrowa ISDN;
 • sygnalizacje SS7 i DSS1;
 • sygnalizacje w telefonii VoIP: H323, SIP;
 • techniki komutacji: łącz, czasowa, pakietów.
   

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • centrala telefoniczna DGT 3450 Millenium;
 • centrala telefoniczna Slican CCT-1668EU;
 • centrala telefoniczna Mikrotel;
 • tester protokołów Tektronix K1103;
 • tester protokołów Tektronix K1205;
 • brama VoIP Draytek Vigor 2900VGi;
 • zestaw 9 komputerów PC wyposażonych w modemy ISDN i specjalizowane oprogramowanie do symulacji i projektowania sieci teleinformatycznych (OPNET);
 • zestaw Serwerów DELL R410 z funkcjami pracy zdalnej i wirtualizacji (sztuk 2);
 • zestaw Routerów Cisco serii 4000 (sztuk 5);
 • symulator sieci telefonicznej PTT5102.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej jest organizowane od 2007 roku. Celem poszczególnych ćwiczeń jest zapoznanie studentów z:

 • zagadnieniami budowy i konstrukcji urządzeń elektrycznych, elektronicznych i teleinformatycznych zgodnie z wytycznymi dyrektywy EMC i ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej;
 • mechanizmami generacji zaburzeń elektromagnetycznych;
 • mechanizmami propagacji zaburzeń;
 • sposobami podnoszenia odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych;
 • technikami ograniczania emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych;
 • zasadami pomiaru emisji zaburzeń przewodzonych z zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów;
 • zasadami pomiaru odporności urządzeń na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych.

Do realizacji ćwiczeń wykorzystywany jest standardowy zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej obejmujący: generator sygnałowy, generator przebiegów arbitralnych, analizator widma z opcja EMC, oscyloskop cyfrowy o paśmie 500MHz oraz wyposażenie specjalistyczne: generatory znormalizowanych zaburzeń elektromagnetycznych BESTplus firmy Schaffner (Teseq), sztuczna sieć pomiarowa, generator wyładowań ESD, sondy pola bliskiego.

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • analiza propagacji zaburzeń elektromagnetycznych w układach przewodów zasilających i sygnałowych;
 • badanie elementów przeciwzakłóceniowych i układów aplikacyjnych;
 • badanie filtrów przeciwzakłóceniowych;
 • techniki ograniczania emisji zaburzeń promieniowanych;
 • badanie odporności układu elektronicznego na udary 1.2/50us, zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN-61000-4-5;
 • badanie odporności układu elektronicznego na wyładowania elektrostatyczne, zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN-61000-4-2;

Dodatkowe zestawy:

 • badanie odporności układu elektronicznego na serie szybkich zaburzeń nanosekundowych 5/50ns, zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN-61000-4-4;
 • badanie odporności układu elektronicznego na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia, zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN-61000-4-11;
 • pomiar emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN-55014.

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • zestaw BESTplus firmy Schaffner umożliwiający generację udarów 1.2/50us, serię szybkich zakłóceń nanosekundowych 5/50ns, wyładowania elektrostatyczne ESD, zapady, zaniki i krótkie przerwy napięcia w ukłądach zasilania;
 • analizator widma R3132 firmy Advantest z opcją EMC;
 • zestaw sond firmy HAMEG do pomiaru składowych E i H pola elektromagnetycznego, w zakresie częstotliwości od 9kHz do 1GHz;
 • sztuczna sieć pomiarowa ESH-3-Z5 firmy Rohde & Schwarz do pomiaru zakłóceń przewodzonych;
 • oscyloskop cyfrowy TDS3054 – 500 MHz, firmy Tektronix;
 • oscyloskop cyfrowy TDS2024 – 200 MHz, firmy Tektronix;
 • generator przebiegów arbitralnych HP33120A;
 • generator sygnałowy Flucke 6060B;
 • mostek RLC -Agilent 4284A. 

Laboratorium Techniki Mikrofalowej 

Laboratorium techniki mikrofalowej jest organizowane od 2007 roku. Celem poszczególnych ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zagadnieniami:

 • generacji i transmisji sygnałów mikrofalowych;
 • technikami pomiarów parametrów sygnałów mikrofalowych;
 • budowy i konstrukcji elementów i urządzeń systemów mikrofalowych.


Do realizacji ćwiczeń wykorzystywane są elementy i podzespoły mikrofalowe, pozwalające na generacje sygnałów mikrofalowych w paśmie X (8.212.4GHz). W zasadniczej części stanowiska laboratoryjne są budowane z elementów zestawu dydaktycznego firmy Scientech i Nvis Technologies z serii NV-9000. Posiadane wyposażenie laboratorium pozwala na doświadczalną weryfikację zagadnień teoretycznych w zakresie techniki mikrofalowej. W trakcie cyklu zajęć studenci zapoznają się z technikami generacji sygnałów mikrofalowych, sposobami ich transmisji oraz budową i konstrukcją zasadniczych elementów torów falowodowych.

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • pomiar parametrów sygnałów mikrofalowych;
 • miernictwo mikrofalowe – pomiar impedancji z wykorzystaniem wykresu Smitha;
 • badanie Klistronu;
 • badanie Diody Gunna;
 • badanie anten na pasmo X;
 • badanie sprzęgaczy kierunkowych i rozgałęźników sygnałów;
 • badanie tłumików i przesuwników fazy;
 • badanie izolatora i cyrkulatora;
 • badanie filtrów mikrofalowych na pasmo 2.4GHz;
 • badanie radaru;
 • badanie pasywnych i aktywnych podzespołów mikrofalowych w paśmie 2.4GHz.

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • aparatura kontrolno-pomiarowa – mierniki częstotliwości na pasmo X, ława pomiarowa na pasmo X, detektory sygnałów na pasmo X, widma Advantest R3132, mierniki VSWR Scietnetch, generator przebiegów arbitralnych HP33120, oscyloskopy firmy Hameg, Tektronix TDS2024;
 • źródła sygnałów – generator sygnału mikrofalowego na pasmo X z Klistronem 2K25- szt.2, generator sygnału mikrofalowego na pasmo X z diodą Gunna MG1005-11, modulator sygnału mikrofalowego na pasmo X z diodą PIN, zasilacza i generator sygnałów modulujących do zestawów z Klistronem i diodą Ganna;
 • elementy torów mikrofalowych na pasmo X – obciążenia falowe, precyzyjne zwieracze torów mikrofalowych, detektory sygnałów na pasmo X, Tuner T.T., izolatory, cyrkulator, przesuwnik fazy, tłumiki regulowany, tłumik stały 10dB, sprzęgacz kierunkowy – szczelinowy 10dB, sprzęgacz kierunkowy C.D. 20dB, rozgałęźnik sygnałów – magiczne T, rozgałęźnik sygnału w płaszczyźnie E, rozgałęźnik sygnału w płaszczyźnie H, , wnęka rezonansowa 9.64GHz, antena tubowa piramidalna, antena sektorowa typu E, antena sektorowa typu H, antena szczelinowa wąskopasmowa, szerokopasmowa. 

Laboratorium Elektroniki w Sprzęcie AGD 

Laboratorium Elektroniki w sprzęcie AGD jest organizowane od 2010 roku pod patronatem firm ST Microelectronics i Masters. Firmy te udzieliły laboratorium wsparcia technicznego przekazując bogatą gamę zestawów uruchomieniowych, aplikowanych w najnowszych urządzeniach AGD.
Celem realizacji zajęć laboratoryjnych z elektroniki w sprzęcie AGD jest zapoznanie studentów z:

 • przepisami normatywnymi, wymaganiami prawnymi w zakresie konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania sprzętu gospodarstwa domowego AGD;
 • osiągnięciami i trendami w konstrukcji podzespołów, układów i systemów elektronicznych aplikowanych w sprzęcie AGD;
 • budową urządzeń AGD zawierających podzespoły elektryczne i elektroniczne;
 • sensorami i podzespołami wykonawczymi urządzeń AGD;
 • systemami sterowania i kontroli w technice AGD;
 • techniką naprawy i serwisowania urządzeń AGD.

Do realizacji ćwiczeń wykorzystywany jest standardowy zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej obejmujący: generator sygnałowy, generator przebiegów arbitralnych, analizator widma z opcja EMC, oscyloskop cyfrowy o paśmie 500MHz oraz zestawy uruchomieniowe firmy ST Microelectronics.
 

 

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • badanie układu sterowania pralka automatyczną;
 • badanie elektronicznych układów sterowania silnikami uniwersalnymi;
 • badanie układu sterowania elektroluminescencyjnymi panelami informacyjnymi;
 • badanie elektronicznego licznika energii;
 • badanie przetwornic stosowanych w energooszczędnych źródłach światła;
 • badanie elektronicznych układów sterowania silnikami z komutacją elektroniczną BLDC.

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • STEVAL-IHI001V1 – symulator panelu operatorskiego automatycznej pralki;
 • STEVAL-IHM017V1 – sterownik silników BLDC o mocy znamionowej do 100W;
 • STEVAL-IHPOO1V2 – mikroprocesorowy licznik energii elektrycznej z modułem ZigBee;
 • STEVAL-IHT001V1 – kontroler temperatury zbudowany w oparciu o układ ST7 LITE;
 • STEVAL-IFS 003V1 – programowalny czujnik temperatury;
 • STEVAL-IHM013V1 – regulator prędkości silników prądu zmiennego;
 • STEVAL-ILL015V1 – sterownik tablicy z diodami LED;
 • STEVAL-IFS 006V1– inteligentny zbliżeniowy przełącznik indukcyjny;
 • STEVAL-IFS 001V1 – Układ MEMS z trzyosiowym czujnikiem przyśpieszenia;
 • oscyloskop cyfrowy TDS3054 – 500 MHz, firmy Tektronix;
 • oscyloskop cyfrowy TDS2024 – 200 MHz, firmy Tektronix;
 • generator przebiegów arbitralnych HP33120A;
 • generator sygnałowy Flucke 6060B;
 • mostek RLC -Agilent 4284A. 

Laboratorium Podstaw Nanotechnologii

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) z przedmiotu Wstęp do Nanotechnologii. W ramach zajęć realizowane są badania w zakresie:

 • syntezy i poznania własności mikroelektronicznych systemów elektro-mechanicznych MEMS, wytwarzanych w technologii grubo- lub cienkowarstwowej, w tym również wieloparametrowych, inteligentnych struktur sensorowych;
 • wykorzystania nowych materiałów (polimerowych i fotoutwardzalnych, których stosowanie pozwala zarówno na zmniejszenie kosztów wytwarzania struktur mikroelektronicznych, jak również skrócenie cyklu produkcyjnego, a tym samym zwiększenie konkurencyjności produktu na rynku;
 • poznania własności i parametrów nowych materiałów stosowanych w technologiach mikroelektronicznych.
   

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • badanie nanoprzyrządów elektrycznych, przyrządów i systemów aktuatorowych, układów pamięci oraz wybranych struktur MEMS i NEMS;
 • badań własności komponentów mikro- i nanostruktur z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii sił atomowych;
 • badanie superkondensatorów.


Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • urządzenia elektroniczne zawierające systemy MEMS (szczególnie sensorowe);
 • mikroskop SPM umożliwiający obserwację struktury powierzchni, pomiar właściwości fizycznych materiałów elektronicznych w skali manometrycznej.

Laboratorium Techniki B.W.Cz.

Laboratorium techniki mikrofalowej jest organizowane od 2007 roku. Celem poszczególnych ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zagadnieniami:

 • generacji i transmisji sygnałów mikrofalowych;
 • technikami pomiarów parametrów sygnałów mikrofalowych;
 • budowy i konstrukcji elementów i urządzeń systemów mikrofalowych.
  Do realizacji ćwiczeń wykorzystywane są elementy i podzespoły mikrofalowe, pozwalające na generacje sygnałów mikrofalowych w paśmie X (8.2 do 12.4GHz). W zasadniczej części stanowiska laboratoryjne są budowane z elementów zestawu dydaktycznego firmy Scientech i Nvis Technologies z serii NV-9000. Posiadane wyposażenie laboratorium pozwala na doświadczalną weryfikację zagadnień teoretycznych w zakresie techniki mikrofalowej. W trakcie cyklu zajęć studenci zapoznają się z technikami generacji sygnałów mikrofalowych, sposobami ich transmisji oraz budową i konstrukcją zasadniczych elementów torów falowodowych.
   

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • badanie oscylatora z diodą Gunna;
 • badanie oscylatora z Klistronem;
 • miernictwo mikrofalowe;
 • badanie anten na pasmo X;
 • badanie sprzęgaczy kierunkowych i rozgałęźników sygnałów;
 • badanie tłumików i przesuwników fazy;
 • badanie izolatorów i cyrkulatorów;
 • badanie filtrów mikrofalowych;
 • pomiary impedancji elementów mikrofalowych;
 • planowane:
 • badanie radaru;
 • badanie pasywnych podzespołów mikrofalowych w paśmie 2.4GHz;
 • badanie aktywnych podzespołów mikrofalowych w paśmie 2.4GHz;
   

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • aparatura kontrolno-pomiarowa – mierniki częstotliwości na pasmo X, ława pomiarowa na pasmo X, detektory sygnałów na pasmo X, widma Advantest R3132, mierniki VSWR Scietnetch, generator przebiegów arbitralnych HP33120, oscyloskopy firmy Hameg, Tektronix TDS2024;
 • źródła sygnałów - generator sygnału mikrofalowego na pasmo X z Klistronem 2K25- szt.2, generator sygnału mikrofalowego na pasmo X z diodą Gunna MG1005-11, modulator sygnału mikrofalowego na pasmo X z diodą PIN, zasilacza i generator sygnałów modulujących do zestawów z Klistronem i diodą Ganna;
 • elementy torów mikrofalowych na pasmo X – obciążenia falowe, precyzyjne zwieracze torów mikrofalowych, detektory sygnałów na pasmo X, tuner T.T., izolatory, cyrkulator, przesuwnik fazy, tłumiki regulowany, tłumik stały 10dB, sprzęgacz kierunkowy/szczelinowy 10dB, sprzęgacz kierunkowy C.D. 20dB, rozgałęźnik sygnałów/magiczne T, rozgałęźnik sygnału w płaszczyźnie E, rozgałęźnik sygnału w płaszczyźnie H, wnęka rezonansowa 9.64GHz, antena tubowa piramidalna, antena sektorowa typu E, antena sektorowa typu H, antena szczelinowa wąskopasmowa, szerokopasmowa.

Laboratorium Urządzeń Elektroniki Motoryzacyjnej

Celem zajęć prowadzonych w laboratorium jest zapoznanie studentów ze współczesnymi osiągnięciami techniki motoryzacyjne w szczególności w odniesieniu do rozwiązań sprzętowych, systemowych i programowych aplikowanych w magistralach komunikacyjnych pojazdów samochodowych. Stosownie do posiadanego wyposażenia technicznego w trakcie zajęć laboratoryjnych studenci poznają rozwiązania układowe, protokoły transmisji i elementy programowania magistrali CAN, LIN, I2C, SPI. Mają oni również możliwość zapoznania się z budową i zasadą działania podstawowych elektronicznych systemów sterowania, występujących we współczesnych pojazdach samochodowych.
Do realizacji ćwiczeń wykorzystywany jest standardowy zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej obejmujący: generator sygnałowy, generator przebiegów arbitralnych, oscyloskop cyfrowy z funkcją dekodowania protokołów, 7 stanowisk komputerowych oraz wyposażenie specjalistyczne obejmujące:

 • stanowisko laboratoryjne do prezentacji magistrali CAN w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego;
 • stanowisko laboratoryjne testowania sygnałów na magistrali CAN,
 • zestawy dydaktyczne magistral szeregowych LIN, I2C, SPI;
 • zestaw dydaktyczny systemu wieloprocesorowego;
 • zestaw ćwiczeń symulacyjnych w zakresie elektronicznych systemów sterowania współczesnych pojazdów mechanicznych Matlab/Simulink;
 • mobilna centrala alarmowa z lokalizacją GPS i powiadamianiem GSM.

W ramach zajęć przewidziane jest również zwiedzanie nowoczesnego serwisu pojazdów samochodowych ze szczególnym naciskiem na prezentację urządzeń do obsługi pokładowych systemów elektronicznych.
 

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • detekcja sygnałów i błędów na magistrali CAN;
 • konfiguracja systemu wieloprocesorowego;
 • programowanie i uruchamianie systemów z magistralami CAN, LIN, I2C, SPI;
 • budowa i działanie wybranych elektronicznych systemów sterowania współczesnymi pojazdami mechanicznymi;
 • współczesne systemy monitorowania i zarządzania transportem samochodowym z wykorzystaniem systemów GPS i GSM.

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • 7 stanowisk komputerowych;
 • zestawy dydaktyczne opracowane w ramach prac dyplomowych
 • oscyloskop cyfrowy TDS3054 – 500 MHz, firmy Tektronix;
 • oscyloskop cyfrowy TDS2024 – 200 MHz, firmy Tektronix;
 • generator przebiegów arbitralnych HP33120A;
 • generator sygnałowy Flucke 6060B;
 • mostek RLC – Agilent 4284A. 

Laboratorium Urządzeń Peryferyjnych Komputerów

Laboratorium urządzeń peryferyjnych komputerów było organizowane od 1999 roku. W pierwszym etapie (do 2004 roku) funkcjonowało pod wspólną nazwą laboratorium architektury i urządzeń zewnętrznych komputerów, jednak jego stała rozbudowa, związana z unowocześnianiem bazy, doprowadziła do konieczności rozdzielenia tych dwóch obszarów tematycznych, realizowanej w Zakładzie pracy dydaktycznej. Pozyskanie nowej powierzchni na jego działalność umożliwiło zgromadzenie, do chwili obecnej, bardzo obszernej bazy sprzętowej oraz stworzenie uwarunkowań do jej dalszego rozwoju.
W dobie intensywnych zmian w dziedzinie techniki komputerowej, celem nadrzędnym przy organizowaniu laboratorium dydaktycznego, stało się zapewnienie kształcenia specjalistów, którzy będą charakteryzowali się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami z zakresu: eksploatacji, projektowania, serwisu i wytwarzania nowoczesnych urządzeń peryferyjnych powszechnego użytku oraz specjalistycznego przeznaczenia. Czerpiąc bogate doświadczenia z obserwacji użytkowania i konserwacji urządzeń peryferyjnych w instytucjach, zakładach przemysłowych i w życiu codziennym, a także z serwisu prowadzonego w specjalizowanych punktach naprawczych, do chwili obecnej opracowano 14 stanowisk laboratoryjnych, a kolejne są w fazie wdrożenia. Każde z ćwiczeń posiada szczegółową podbudowę teoretyczną, omawianą podczas wykładu, a także jest wsparte wieloma pomocami dydaktycznymi: wykonanymi w formie gablot z eksponatami, które obrazują rzeczywistą budowę, funkcjonowanie i współczesne trendy rozwojowe danego zagadnienia, czy prezentacji multimedialnych, które zawierają animacje i filmy instruktażowe, wizualizujące różne procesy w sposób bardzo przyjazny i atrakcyjny. Każde stanowisko laboratoryjne jest wsparte szczegółowym materiałem uzupełniającym proces realizacji ćwiczenia laboratoryjnego, z którego wyniki i wnioski odnotowywane są w opracowanych protokołach. Taka forma realizacji zajęć skłania do bardzo dobrej organizacji pracy w zespole ćwiczącym na danym stanowisku laboratoryjnym, a dodatkowo sprzyja kreatywnemu myśleniu i formułowaniu logicznych wniosków z przeprowadzanych działań.
Każde ćwiczenie laboratoryjne, w dużej części, zostało opracowane na podstawie rzeczywistych problemów, jakie zaistniały w ściśle określonej sytuacji podczas eksploatacji i serwisowania urządzeń peryferyjnych komputerów np. w pracy zawodowej specjalistów branży IT. Przy opracowywaniu zakresu tematycznego laboratorium, analizowano również potrzeby związane z codzienną eksploatacją komputera i jego otoczenia przez niedoświadczonych użytkowników. Takie podejście umożliwia przekazywanie studentom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która w przyszłości zapewni im poprawny dobór urządzenia techniki komputerowej, jego eksploatację, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych, przy uwzględnieniu potrzeb profesjonalisty oraz przeciętnego użytkownika.
 

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • praktyczne problemy związane z wykorzystywanymi w laboratorium UZK;
 • aparat cyfrowy - budowa, działanie, właściwości użytkowe, obsługa;
 • czytnik kodu kreskowego - budowa, działanie, właściwości użytkowe, obsługa;
 • drukarki – budowa, działanie, właściwości użytkowe, instalacja i obsługa;
 • modemy xDSL - budowa, działanie, właściwości użytkowe, instalacja i obsługa;
 • skaner – budowa, działanie, właściwości użytkowe, instalacja i obsługa;
 • modemy – budowa, działanie, właściwości użytkowe, instalacja i obsługa;
 • arta muzyczna – budowa, działanie, właściwości użytkowe, instalacja i obsługa;
 • porty komunikacyjne - budowa, działanie, właściwości użytkowe, programowanie;
 • karta TV – budowa, działanie, właściwości użytkowe, instalacja i obsługa;
 • tablet graficzny – budowa, działanie, właściwości użytkowe, instalacja i obsługa;
 • plotery – budowa, działanie, właściwości użytkowe, instalacja i obsługa.

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • urządzenia zewnętrzne - drukarki (laserowa HP, igłowe OKI/EPSON, termiczne drukarki etykiet INTERMEC/UBI), skanery (płaski EPSON, klisz EPSON), tablety graficzne WACOM/PENTAGRAM, ploter ROLLAND, czytniki kodów kreskowych, zestaw projekcyjny LIESGANG/PHILIPS/BENQ, modemy xDSL COLT SOHO, kamery cyfrowe, dedykowane karty rozszerzeń;
 • sprzęt pomiarowy (oscyloskopy, generatory, multimetry, autotransformatory);
 • laboratoryjne zestawy dydaktyczne, opracowane i wykonane przez prowadzącego laboratoria, a także studentów realizujących prace dyplomowe oraz zajęcia projektowe;
 • oprogramowanie dostępne w ramach programu „MSDN Academic Alliance” oraz powszechnie dostępne programy darmowe;
 • komputery klasy PC.
   

 


Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych 2017