Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Laboratoria dydaktyczno-naukowe

 Laboratorium Techniki  Światłowodowej

Laboratorium dydaktyczne z przedmiotów: Telekomunikacja światłowodowa, Technika światłowodowa i fotonika, Komutacja elektroniczna i optyczna, Przyrządy i systemy optoelektroniczne.
Laboratorium badawcze z dziedziny czujników optoelektronicznych, głównie światłowodowych, światłowodowo-polimerowych i światłowodowo-ciekłokrystalicznych, zagadnień transmisji światłowodowej i elementów optoelektronicznych.

 


 

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • badanie czujników światłowodowo-polimerowych; światłowodowo-ciekłokrystalicznych; optoelektronicznych różnych wielkości fizycznych i chemicznych;
 • zagadnienia połączeń światłowodów: spawanie, klejenie, połączenia rozłączne, zarabianie złącz;
 • badanie elementów optoelektronicznych: nadajniki LED, lasery, fotodiody;
 • badanie zagadnień transmisji światłowodowej; zestawianie torów światłowodowych, parametry transmisji, test BER, itd.;
 • badanie transmisji światłowodowej zwielokrotnionej falowo DWDM;
 • pomiary reflektometryczne linii światłowodowej;
 • badanie zagadnień modulacji bezpośredniej i zewnętrznej w telekomunikacji optycznej;
 • symulacja zagadnień transmisji światłowodowej i elementów optoelektronicznych. 

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • analizator widma optycznego Yokogawa AQ6370B;
 • oscyloskop cyfrowy Agilent Technologies DSO90604A;
 • konwerter optyczno-elektryczny Agilent Technologies N81495A;
 • scrambler synchroniczny Agilent Technologies N7785B;
 • zestaw przełączników optycznych Agilent Technologies N81591B;
 • analizator polaryzacji Agilent Technologies N7781B;
 • kontroler polaryzacji Agilent Technologies N8169A;
 • zestaw przestrajalnych laserów na pasma: S, C, L firmy Agilent Technologies (N8166B, N81989A, N81949A);
 • tłumik optyczny Agilent Technologies N81570A;
 • spawarka światłowodowa Fujikura Fitel S175, ver.2000;
 • analizator widma optycznego HP 70004A z modułem 70950B;
 • analizator polaryzacji światła Thorlabs PAT9000, z polarymetrem (PAN9300) oraz kontrolerem polaryzacji (POL9320);
 • reflektometr optyczny OR-2-2;
 • miernik mocy optycznej Notes OPM-4;
 • laser na zakres 1550nm OT-2-5LS;
 • miernik mocy optycznej OT-2-5/PM;
 • tester telekomunikacyjny SDH/PDH Acterna ANT-5, wyposażony w moduł interfejsem optycznego;
 • tester BER SIEMENS P2032;
 • multiplekser i demultiplekser DWDM ECI Telecom 8SR200ME;
 • źródła światła LED-owe i laserowe o różnych parametrach i przeznaczeniu badawczo-dydaktycznym, jak również odbiorniki optyczne, przełączniki optyczne;
 • komputery PC;
 • oprogramowanie testowe oraz w wersji „evaluation” do symulacji zagadnień optyki, transmisji światła i systemów optoelektronicznych.

Laboratorium Projektowania Układów Elektronicznych CAD

W ramach prac badawczych prowadzone są badania symulacyjne mikroukładów będących przedmiotem analizy w ramach poszczególnych zadań badawczych prowadzonych w Zakładzie.

 

Posiadane specjalistyczne oprogramowanie umożliwia symulację własności układów zarówno na wstępnym etapie projektowania (weryfikacja założeń projektowych, dobór elementów), układów już sprawdzonych w rzeczywistych warunkach pracy (wpływ czynników zewnętrznych, analiza tolerancji, itp.), jak również projekt nośników do montażu elementów (zarówno w technologii tradycyjnej, jak i montażu powierzchniowego) z uwzględnieniem zagadnień integralności sygnałowej i cieplnych.
 W laboratorium (w ramach podnoszenia kwalifikacji kadry) odbyło się także szkolenie z oprogramowania ANSYS oraz obsługi EXPEDITION firmy Mentor Graphics.

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • symulacja układów elektronicznych;
 • projektowanie mikroukładów z uwzględnieniem tolerancji elementów oraz wpływu parametrów środowiskowych;
 • komputerowa symulacja prostych układów z teorii obwodów;
 • projektowanie wielowarstwowych obwodów drukowanych (w tym HS i HDI) i innych (LTCC, grubo- i cienkowarstwowe) z uwzględnieniem zagadnień integralności sygnałowej i cieplnych.

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • komputery klasy PC;
 • licencjonowane oprogramowanie inżynierskie: PSPICE, ISIS, ARES, PADS i EXPEDITION oraz powszechnie dostępne programy darmowe, testowe oraz w wersjach „evaluation”, a także oprogramowanie tworzone przez studentów w ramach prac dyplomowych.

 Laboratorium Techniki  Mikroprocesorowej

Laboratorium ma przede wszystkim charakter dydaktyczny, dlatego też nie są prowadzone w nim bezpośrednio badania naukowe. Nie mniej jednak na bazie posiadanych zestawów uruchomieniowych dla systemów mikroprocesorowych realizowanych jest szereg prac, związanych z projektowaniem i wykonywaniem urządzeń elektronicznych, niezbędnych do prowadzenia doświadczeń w innych laboratoriach Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.
Laboratorium wyposażone jest w niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz w zestawy uruchomieniowe dla wielu rodzajów mikrokomputerów jednoukładowych (w tym takich firm jak Intel, Cygnal, Atmel, Microchip, Analog Devices, Motorola) posiadających różnego typu architekturę, tj. RISC, CISC, DSP, ’51, ARM, 8-bitowe, 16-bitowe, itd. Stanowiska wyposażone są również w dodatkowy sprzęt ułatwiający pracę projektową, wśród których przede wszystkim należy wymienić zestaw programatorów, emulatorów pamięci i kasowników, analizatory stanów logicznych, zasilacze wielofunkcyjne itp.


 

 

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dwóch kierunków na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Podstawy techniki mikroprocesorowej, Systemy mikroprocesorowe, Technika mikroprocesorowa, Elektronika w pojazdach samochodowych;
 • badania w zakresie propagacji sygnału i odporności na zakłócenia w magistrali szeregowej CAN stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym;
 • projektowanie i uruchamianie systemów mikroprocesorowych z wykorzystaniem różnego typu mikrokomputerów jednoukładowych;
 • projektowanie i uruchamianie urządzeń niezbędnych do prowadzenia doświadczeń w innych laboratoriach Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. 

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • zestaw dydaktyczno/badawczy – model do badania zakłóceń w magistrali CAN;
 • zestawy uruchomieniowe (firmy WG Electronics) dla mikrokomputerów jednoukładowych rodziny ’51 (7 stanowisk dydaktycznych);
 • zestawy uruchomieniowe (opracowanie własne) dla mikrokomputerów jednoukładowych PIC16Fxx oraz ADuC 845(7 stanowisk dydaktycznych);
 • moduły układów wejścia-wyjścia (opracowanie własne) tj. wyświetlacze LCD, LED, klawiatury szeregowe, matrycowe, układy sterowane magistralą I2C, Microwire, SPI, CAN, 1-Wire, przekaźniki, systemy zabezpieczeń, silniki krokowe, pamięci szeregowe, układy nadzorujące, supervisor, model robota przemysłowego (kilkadziesiąt sztuk);
 • zestawy montażowo – uruchomieniowe dla mikroprocesorów jednoukładowych rodziny ’51 oraz AVR firmy Atmel w środowisku BASCOM (5 stanowisk);
 • zestawy uruchomieniowe dla mikroprocesorów jednoukładowych firmy Motorola (8 stanowisk);
 • zestawy uruchomieniowe mikroprocesorów jednoukładowych firmy Cygnal, Atmel, Microchip, Analog Devices, STM;
 • zestaw uruchomieniowy dla mikroprocesorow sygnałowych firmy Motorola, Microchip;
 • stanowiska komputerowe (8 zestawów) z oprogramowaniem, programatorami, analizatorami stanów logicznych, kasownikami pamięci;
 • oprogramowanie narzędziowe zakupione wraz z zestawami dydaktycznymi oraz powszechnie dostępne programy darmowe i testowe. 

Laboratorium Technologii Mikroelektronicznych

W laboratorium prowadzone są przede wszystkim zajęcia dydaktyczne. Nie mniej jednak aparatura technologiczna jest często wykorzystywana do wytwarzania elektronicznych układów prototypowych na potrzeby prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Na bazie zgromadzonej aparatury wytwórczej i kontrolno - pomiarowej możliwe jest efektywne wykonywanie mikroelektronicznych struktur grubowarstwowych oraz obwodów drukowanych zarówno w montażu przewlekanym jak i powierzchniowym. Istotne uzupełnienie możliwości wytwórczych i badawczych stanowi piec do lutowania rozpływowego, manipulator do osadzania elementów na obwodzie drukowanym oraz automatyczny, ultradźwiękowy spajacz drutu do integracji płytek mikroelektronicznych z wyprowadzeniami obudowy oraz stacja lutownicza. Należy podkreślić, że w laboratorium tym realizowane są liczne przedsięwzięcia związane z projektowaniem i prototypowaniem, a także produkcją układów elektronicznych, w tym również stosowanych w lotniczym osprzęcie elektronicznym (współpraca z WSK PZL-Mielec). Wykorzystywane jest ono również w pracach badawczych prowadzonych w innych laboratoriach Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na etapie przygotowywania testowych układów elektronicznych.
W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Technologia i Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

 • projektowanie i realizacja testowych mikroukładów elektronicznych na potrzeby badań prowadzonych w innych laboratoriach Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych;
 • montaż i demontaż układów elektronicznych;
 • montaż i demontaż struktur półprzewodnikowych;
 • realizacja obwodów drukowanych PCB;
 • testowanie systemów elektronicznych;
 • inspekcja układów elektronicznych;
 • obsługa urządzeń technologicznych;
 • projektowanie układów elektronicznych. 

Ważniejsze elementy wyposażenia:

 • manipulator ręczny do montażu powierzchniowego MP-30;
 • mikroskop inspekcyjny MWDC do kontroli mechanicznej poprawności realizowanych struktur mikroelektronicznych;
 • uniwersalny manipulator XYZ wraz z komputerowym systemem sterującym i głowicami wymiennymi mogącymi służyć do wykonywania otworów, frezowania i pomiaru temperatury;
 • stacja lutownicza 988;
 • stanowisko do wykonywania obwodów drukowanych;
 • zestaw stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem narzędziowym do sterowania aparaturą wytwórczą i kontrolno – pomiarową.

 


Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych 2017